วิเคราะห์ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตบนดาวอังคาร

วิเคราะห์ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตบนดาวอังคาร

ทันโลกข่าวต่างประเทศ

โมเลกุลอินทรีย์เป็นสารประกอบที่ทำจากคาร์บอนเป็นหลัก ซึ่งมักจะมีไฮโดรเจนและออกซิเจน แต่ในบางครั้งก็มีองค์ประกอบอื่นๆด้วย ทว่าก็ไม่ได้ถูกสร้างโดยกระบวนการทางชีววิทยาเสมอไป และแม้ว่าอินทรียวัตถุจะเคยพบบนดาวอังคารมาก่อน แต่เมื่อเร็วๆนี้ ยานหุ่นยนต์เพอร์เซเวียแรนซ์ สำรวจดาวอังคาร (Perseverance Mars) ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ตรวจพบความเข้มข้นสูงสุดของโมเลกุลอินทรีย์ ซึ่งเป็นสัญญาณที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นจุลินทรีย์โบราณ

นักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาเผยว่า ยานสำรวจเพอร์เซเวียแรนซ์ เก็บตัวอย่าง 2 ตัวอย่างจากหินที่เรียกว่า “ไวด์แคท ริดจ์” (Wildcat Ridge) มีความกว้างประมาณ 1 เมตร และได้ลอกผิวบางส่วนออก เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า SHERLOC ซึ่งใช้แสงอัลตราไวโอเลต ผลการวิจัยแสดงให้เห็นกลุ่มของโมเลกุลอินทรีย์ที่เรียกว่า อโรเมติกส์ (aro matics) เป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในชีวเคมี